Temakveld med historisk sus: Akkordeon før, no og framover!

Temakveld med historisk sus: Akkordeon før, no og framover!

OLE BULL AKADEMIET – TORSDAG 3/8 KL. 18.00

Kvelden startar med eit foredrag om akkordeonet si historie og framtid av Massimo Pigini.  Han er sjef på fabrikken Pigini Fisarmoniche, som har produsert akkordeon og trekkspel sidan 1946! Dette blir eit spanande foredrag med ein kunnskapsrik mann, som meir eller mindre har vakse opp på fabrikken han no er sjef for. Pigini har vore trufast sponsor av NordAccordion sidan oppstarten, og vi gler oss veldig til dette storfine besøket.
 
Vidare får vi høyre eit utdrag av «LES MASQUES DE NEIGE» (2018-19). Dette er 33 konsertetydar for solo akkordeon, skrive av den cubansk-danske komponisten Louis Aguirre i samarbeid med akkordeonist Adam Ørvad. Verket er eit forsøk på å fylle eit tomrom i akkordeonet sitt repertoar: å gi det ein omfattande og krevjande etydesamling av høg kunstnarisk kvalitet, som dekkjer så mange ulike speleteknikkar som mogleg; matchande tilsvarande verk av. f.eks. Chopin, Liszt, Scriabin eller Ligeti på pianorepertoaret.

På konserten gir Adam Ørvad ei innføring i verket og spelar eit utval av stykka.
 
Nils Kvamsdal vil guide oss igjennom det heile!
 
Vel møtt!

Nils Kvamsdal, festivalvert
Nils Kvamsdal, festivalvert