Festivalvert

Festivalvert

Nils Kvamsdal

Nils Kvamsdal er NordAccordion sin festivalvert i 2024. Han har sidan 1988 vore kulturjournalist og desksjef i avisa Hordaland, men dei siste åra har han òg vore særs delaktig i kulturutvikling på Voss, både ved å lage eigenproduserte prosjekt, men også ved å delta som kulturbauta ved eksisterende festivaler og arrangement - mellom desse NordAccordion. Han har tidlegare gjeve ut og vore redaktør for bøker med utgangspunkt i Voss, og er derfor vigtig for NordAccordion ved å ha eit lokalt perspektiv, samtidigt som han har generasjonslang erfaring med akkordionutviklinga på Voss. Nils var veldig populær som festivalvert i 2023, og me er difor særs glade for at han er med oss igjen i 2024!