Prisar (2021)

(Arkiv 2021) Prisar for kurset er NOK 6500 innanfor EU/EØS, og NOK 7000 utanfor EU. (Full pris er NOK 15.000. NordAccordion støttar ordinære deltakarar med det resterande beløpet).

Prisen inkluderer:

  • 4-5 meisterklassar
  • Workshops
  • Inngang på festivalen sine konsertar
  • Tre måltid dagleg: frukost, nistepakke og middag
  • Innlosjering på dobbelt- eller trippelrom fra 4.-10. august.
  • Tur til Stalheim Hotel og Bakka Kyrkje
  • Alle kursdeltakarar vil også kunne spele på ein av konsertane til festivalen.

Rabattar
Søskenmoderasjon: NOK 500 (Gjeld pr. søsken frå og med nr. 2). Vennligst informer om dette i påmeldingsskjemaet.

Kursdeltakarar med eigen innkvartering: NOK 500.

Vi kan dessverre ikkje tilby overnatting til familien til kursdeltakarane. For familie som ønskjer å følgje med på aktivitetane til kursdeltakaren kostar dette NOK 1.700. Dette inkluderer middag på Ole Bull Akademiet alle dager, inngang på workshops og meisterklassar og sightseeing-tur til Stalheim Hotell og Bakka Kyrkje og fri inngang på festivalen sine to elevkonsertar.

 

 

 

 

 

Følg oss:

NordAccordion blir arrangert i samarbeid med Ole Bull Akademiet. Tusen takk til våre støttespelarar:

Logo neg
Nordisk Ministerraad Logo Graa
Vestland
Voss Sparebank Graa
Logo Voss Herad
Nordisk Kulturfond Logo Graa
Kulturraadet